Contact

Extra bericht: Vanaf 18 mei starten wij weer met fysieke afspraken in de praktijk. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM en beroepsorganisatie Adiona.

Heb aandacht voor de volgende vragen bij het maken van een afspraak:
 Heeft u / heeft uw kind nu corona?
 Zijn er huisgenoten/gezinsleden met corona?
 Bent u / is uw kind genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 Heeft u / heeft uw kind één of meerdere van de volgende symptomen:
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 Zijn er huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 Bent u in thuisisolatie?
Wanneer één van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, laat de afspraak dan op een ander moment doorgang vinden. 

Beeldbel afspraken blijven tot de mogelijkheden behoren.

Wij hopen u snel weer in goede gezondheid te ontmoeten.

Voor vragen en/of afspraken kunt U bellen of mailen.

Marjo Andringa- Wobma

praktijkadres: Smidsstraat 5 Unit 5 8601 WB  Sneek

tel: 06 – 23 40 01 78

mail: info@gezinsenkindercoachingfriesland.nl

  • KvK nr: 518.360.68
  • BTW nr: NL001464630B24
  • AGB nr: 98099225

De coaching kan plaats vinden in mijn praktijk, bij U thuis of op school. Een andere locatie is altijd bespreekbaar.

Vergoedingen:

Kindercoaching wordt (meestal) niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Begeleiding kan worden betaald uit een PGB (persoonsgebonden budget) of door vergoeding uit de jeugdwet. (via keukentafel gesprek met het gebiedsteam van de gemeente) Je huisarts of specialist mag ook direct naar mij doorverwijzen. Voor 2020 ben ik zorgverlener in Friesland in het kader van de jeugdwet. Vergoeding vindt plaats vanuit de jeugdwet.

Annuleren van afspraken:

Mocht een afspraak niet door kan gaan, graag uiterlijk 24 uur van te voren annuleren. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht.

Intakegesprek : €60,00 per uur. Coaching € 72,50 per uur. Gesprekken met externen (bijv. school) € 72,50 per uur. Voor gesprekken en coaching buiten Sneek wordt de reistijd en reiskosten in rekening gebracht.

De betaling geschiedt door een factuur na ieder consult.

Wachttijd.

Er is op dit moment geen wachtlijst voor de intakeprocedure.
Intakes worden uiterlijk 2 weken na aanmelding ingepland. Mogelijk is er wel een wachttijd voor de coach die u wenst of wordt toegewezen.

Hierover wordt u tijdens de intake geïnformeerd. 

Datum update: 01-07-2020

 

Gezins en kindercoaching Friesland is aangesloten en gecertificeerd bij:

Adviespunt Zorgbelang: ondersteuning en/of advies door een onafhankelijk vertrouwenspersoon. (www.akj.nl)                   

https://www.ziizorg.nl/
https://www.mijnkeurmerk.nl/