Tarieven

Vergoedingen

Kindercoaching wordt (meestal) niet vergoed door de ziektekostenverzekering.
Sinds 2018 is Gezins en kindercoaching Friesland een gecontracteerde zorgaanbieder van Sociaal Domein Fryslân voor alle Friese gemeentes. Dit houdt in dat je in aanmerking kunt komen voor een vergoeding waarmee de coaching bekostigd wordt. Alle inhoudelijke informatie kunt je vinden op de site van jouw eigen gemeente. Verwijzing is ook mogelijk via de Huisarts, Jeugdarts, Gecertificeerde instelling, Medisch specialist, Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie.

Indien je geen verwijzing hebt of liever zelf de ondersteuning betaalt kunt je contact opnemen over de prijzen.

De betaling van particuliere coaching geschiedt door een factuur na ieder consult.

Annuleren van afspraken

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, graag uiterlijk 24 uur van te voren annuleren. Dit kan via telefoon, WhatsApp of mail. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht.

Gezins en kindercoaching Friesland heeft voor vertrouwensvragen een samenwerking met Jeugdstem en Zorgbelang.

Jeugdstem(AKJ) & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Over Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                       

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.