Tarieven

Vergoedingen

Kindercoaching wordt (meestal) niet vergoed door de ziektekostenverzekering.
Sinds 2018 is Gezins en kindercoaching Friesland een gecontracteerde zorgaanbieder van Sociaal Domein Fryslân voor alle Friese gemeentes. Dit houdt in dat je in aanmerking kunt komen voor een vergoeding waarmee de coaching bekostigd wordt. Alle inhoudelijke informatie kunt je vinden op de site van jouw eigen gemeente. Verwijzing is ook mogelijk via de Huisarts, Jeugdarts, Gecertificeerde instelling, Medisch specialist, Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie.

Indien je geen verwijzing hebt of liever zelf de ondersteuning betaalt kunt je contact opnemen over de prijzen.

De betaling van particuliere coaching geschiedt door een factuur na ieder consult.

Annuleren van afspraken

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, graag uiterlijk 24 uur van te voren annuleren. Dit kan via telefoon, WhatsApp of mail. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht.

Gezins en kindercoaching Friesland heeft voor vertrouwensvragen een samenwerking met AKJ en Zorgbelang.

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.  

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000 
  • Mail naar info@akj.nl  
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.